Ouders

Goed ouderschap is voor niemand eenvoudig. In de opvoeding wisselen gemakkelijkere periodes zich af met moeilijkere. Veel ouders leven met vragen over opvoeding en invulling van hun ouderschap. Kinderen voelen hun ouders haarfijn aan en confronteren ouders met zichzelf. De signalen die kinderen uitzenden kun je ter harte nemen. Het zijn momenten waarop je de kans krijgt naar jezelf als ouder te kijken: momenten van persoonlijke groei.

 

Wanneer je vragen hebt over de opvoeding van je kind, je zorgen maakt om de ontwikkeling of het gedrag van je kind, vastloopt of ‘gewoon’ behoefte hebt aan reflectie op je rol als ouder, is opvoedondersteuning iets voor jou.

Opvoedondersteuning kan bijvoorbeeld gaan over:

  • emoties en gedrag van kinderen: verdriet, boosheid, ruzie maken
  • spelen en samen spelen
  • hoe praat je met elkaar
  • grenzen stellen met respect
  • onverwerkte emoties na scheiding, verlies en bij angst
  • dagelijkse patronen in je gezin
  • gedrag dat je van je ouders overgenomen hebt
  • emoties na de bevalling en in de zorg voor je kind
  • vinden van balans in werk en ouderschap

 

Opvoedondersteuning geeft voldoening wanneer jij je kind de mogelijkheid kunt geven zichzelf te zijn en zichzelf zoveel mogelijk te ontplooien tot wie hij werkelijk is. Maar het is ook fijn als je als ouder kunt groeien in de richting die je wenst. Het is voor veel ouders niet eenvoudig om een goede balans te vinden. Het is mijn passie ouders hierin te ondersteunen!

 

Bel of mail me voor een persoonlijk gesprek of om een afspraak te maken. Je bent van harte welkom!