Kinderen

Vaak gaat opgroeien vanzelf. Soms echter kun je als kind wel wat hulp gebruiken. Als ouder merk je dat je kind niet lekker in zijn vel zit en belemmerd wordt in zijn ontwikkeling. Dat kan diverse oorzaken hebben.

 

Ruimte voor jezelf kan je hierbij helpen. Samen met jou kijk ik wat je kind en jij nodig hebben om de kwaliteit van de situatie in jullie gezin te verbeteren. Ruimte voor jezelf geeft jou en je kind een steun in de rug om zelf jullie eigen weg te leren vinden in opgroeien en opvoeden.

 

Emotionele problemen of moeilijkheden met sociaal gedrag uiten zich vaak in gedragsproblemen. Onverwerkte gebeurtenissen in het leven van je kind of moeite om zich aan te passen aan de veranderingen, die er optreden in het gezin, kunnen tijdelijk tot zorgen en problemen leiden.

 

Als er sprake is van scheiding, verlies of angst kan ik jouw kind ondersteunen zijn basisvertrouwen terug te vinden. Je kind komt beter in zijn vel te zitten en laat dit zien in zijn gedrag.

 

Ook kan er sprake zijn van bepaalde stoornissen in het gedrag van je kind, waarvoor oefening in ander gedrag nodig is. Wellicht heb je, na uitgebreid onderzoek via een instelling, een diagnose gekregen voor de gedragsproblemen van je kind. Na de diagnose ga je naar huis en dan...? Hoe nu verder?

Ruimte voor jezelf kan je informatie geven over de diagnose en samen met jou en je kind bekijken, in hoeverre en op welke manier, het van toepassing is op jullie eigen gezinssituatie. Samen kijken we naar praktische handvatten die toepasbaar zijn binnen jullie thuissituatie. Ook kan Ruimte voor jezelf jouw kind begeleiden in het krijgen van zicht op de beperking die het heeft. Vervolgens zoeken we gezamenlijk naar manieren om op een adequate wijze met het specifieke gedrag om te gaan.

 

Bij een kind met een beperking kan Ruimte voor jezelf je kind begeleiden in verschillende dagelijkse situaties ten aanzien van de specifieke vaardigheden en de verschillende ontwikkelingsfases.

 

Jouw kind krijgt de ruimte
Als orthopedagoge bied ik pedagogische begeleiding. Gezamenlijk kijken we wat de vragen of emoties zijn, waar het kind mee worstelt. In een gesprek kunnen we hier zicht op krijgen en een stap zetten naar verandering. Mijn aanpak is erop gericht jouw kind, door mijn begeleiding, zelf zijn eigen weg te leren vinden. Je kind leert zelf de antwoorden te geven op de vragen of emoties waarmee het worstelt. Door jouw kind de ruimte te geven, te begeleiden en te stimuleren in zijn ontwikkeling ontdekt je kind z’n eigen kracht en energie en vindt het ook zijn eigen plekje. Aan de hand van concrete doelen, praktische tips en leerzame oefeningen leert je kind op zijn eigen kracht te vertrouwen, waardoor je kind weer opbloeit en jullie gezin ook.

 

Afstemming

De afstemming met jou als ouder gebeurt regelmatig, zodat de vertaling naar de thuissituatie gewaarborgd is. Wanneer wenselijk vindt deze afstemming ook met de leerkracht plaats.

 

Volg je hart, gebruik je hoofd

Wil jij je kind een steun in de rug geven om zelf z’n eigen weg te vinden en zich zoveel mogelijk te ontplooien tot wie hij werkelijk is? Neem dan contact op met Ruimte voor jezelf.