Coaching

Pedagogische begeleiding

Ilonka Wolters

Nieuw inzicht biedt groei en uitzicht

Niet de weg wijzen, maar de weg helpen vinden

Iedere verandering die je graag ziet, begint bij jezelf

Coaching vergroot je zelfinzicht. Het brengt je dichter bij jezelf en dat is van grote waarde. Je komt er verder mee in je persoonlijke en professionele leven. Je wordt je bewust van keuzes die je wel of juist niet maakt. Ook krijg je meer helderheid over je omgeving en je gedrag. In een coachtraject is mijn volledige aandacht bij jou en jouw vraag.

Contact, rust, balans. Dat zijn elementen die elk gezin zoekt. Maar soms lukt het niet zo goed om die balans te vinden. Ouders komen hier, omdat zij zich zorgen maken om hun kind, vragen hebben over opvoeding of hun rol als ouder. Ik geef kinderen en ouders een steun in de rug om zelf hun eigen weg te leren vinden bij het opgroeien en opvoeden.

Uitgangspunt voor opvoedondersteuning, pedagogische begeleiding en coaching is dat je bereid bent om naar jezelf te kijken en dat je zèlf in beweging wil komen.


Pas dan kun je zèlf veranderen en je leven een nieuwe wending geven.

Lees meer Lees meer Lees meer